Veilig & gezond

Veiligheid

Een veilige omgeving is belangrijk, ook binnen Scouting Vorden. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen. Zowel sociale veiligheid als veiligheid tijdens activiteiten is van belang.

We maken hiervoor gebruik van een gedragscode en een protocol ongewenst gedrag. Hieronder zijn deze documenten te downloaden (PDF).

Heb je een probleem waar je niet uitkomt? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.

Gezondheid

Wanneer een lid zich inschrijft bij onze vereniging wordt er ook gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. Hierin kunnen de volgende zaken verstrekt worden: medicijngebruik, huisarts, tandarts en apotheek, ziektekostenverzekering en andere bijzonderheden. Deze informatie is met name van belang voor (zomer)kampen.

Teken

Scouts zijn vaak in de natuur te vinden en kunnen dan wel eens gebeten worden door een teek. In heel Nederland komen teken voor. Ze leven in struikgewas en hoog gras en ze zien eruit als spinnetjes. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán je ziek maken als de teek langer dan 24 uur op je huid zit. Het is belangrijk dat je dus na een opkomst of kamp zelf ook nog controleert op teken (met name tijdens de zomermaanden).

Het is belangrijk dat je een tekenverwijderaar gebruikt waarbij de kop van de teek goed vast gepakt kan worden. Dit kan goed met een puntig pincet en of een andere tekenverwijderaar die bij de drogist of apotheek te koop is.

Bekijk de tekenradar om te kijken hoe actief de teek op dit moment is.