Veilig & gezond

Een veilige omgeving is belangrijk, ook binnen Scouting Vorden. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen. Zowel sociale veiligheid als veiligheid tijdens activiteiten is van belang. Mede om deze reden is er een preventie- en integriteitsbeleid met betrekking tot de vrijwilligers die actief zijn binnen Scouting Vorden.

Sociale veiligheid

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code omvat gedragsregels en dient door iedereen, die binnen onze Scoutinggroep een functie vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland (PDF). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Vorden getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet voorleggen van een VOG leden te weren en/of uit te schrijven. Bekijk ook ons protocol ongewenst gedrag

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook, conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Bij het intakegesprek wordt ook gestart met de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de desbetreffende (nieuwe) vrijwilliger.

Vertrouwenspersoon
Heb je een probleem waar je niet uitkomt? Neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen van onze vereniging.

Gezondheid en veiligheid tijdens activiteiten

We willen onze scouts een veilige en gezonde omgeving bieden. Hiervoor vragen we o.a. om een gezondheidsformulier in te vullen en zorgen we voor een rookvrije omgeving. Daarnaast kun je rondom ons clubhuis eventueel in aanraking komen met teken, de eikenprocessierups of de berenklauw. We geven je hieronder meer informatie hierover.

Gezondheidsformulieren
Wanneer een lid zich inschrijft bij onze vereniging wordt er ook gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. Hierin kunnen de volgende zaken verstrekt worden: medicijngebruik, huisarts, tandarts en apotheek, ziektekostenverzekering en andere bijzonderheden. Deze informatie is met name van belang voor (zomer)kampen.

Rookvrij
Scouting David G. Alford is rookvrij, zowel in het clubhuis als op het buitenterrein (sigaretten, tabak, e-sigaretten of aanverwanten). Ook de ingang is rookvrij. Zo geven we kinderen het goede voorbeeld bij onze Scoutinggroep. Zien roken, doet immers roken. Scouting David G. Alford is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Met een rookvrij Scoutingterrein beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken.

Teken

In ons bos en tijdens kampen is het mogelijk dat je een teek tegenkomt of zelfs een tekenbeet krijgt. In heel Nederland komen teken voor. Ze leven in struikgewas en hoog gras en ze zien eruit als spinnetjes. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán je ziek maken als de teek langer dan 24 uur op je huid zit. Het is belangrijk dat je na een opkomst of kamp zelf ook controleert op teken (met name tijdens de zomermaanden).

Heb je een tekenbeet?
Het is belangrijk dat je een tekenverwijderaar gebruikt waarbij de kop van de teek goed vast gepakt kan worden. Dit kan goed met een puntig pincet en/of een andere tekenverwijderaar die bij de drogist of apotheek te koop is. De teek met een rechte beweging uit de huid trekken en daarna de huid ontsmetten.

Bekijk de tekenradar om te kijken hoe actief de teek op dit moment is. Bekijk ook een filmpje over teken.

Eikenprocessierups

Ook in ons bos is de eikenprocessierups aanwezig (voornamelijk rond mei, juni en juli). We proberen deze te bestrijden of geven d.m.v. linten aan op welke bomen ze zitten. Raak deze rupsen nooit aan en probeer er uit de buurt te blijven. De (microscopisch) kleine haren kunnen zorgen voor jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en irritatie aan de luchtwegen. 

Ben je in aanraking geweest met de eikenprocessierups?

Het is belangrijk om de brandharen te verwijderen met plakband of kleefpleister. Daarna de huid spoelen met veel lauw water. Was de kleding die je aan had op 60 graden.

Berenklauw

De berenklauw ziet er onschuldig uit, maar kan zorgen voor rode, jeukende vlekken die overgaan in een ontsteking met zwelling en blaarvorming.

Ben je in aanraking geweest met de berenklauw?
Was de huid met lauw water en zeep. Hou de plek daarna een week uit de zon.

 

 

Mocht je tijdens een opkomst in aanraking komen met één van bovenstaande of heb je ergens last van? Ga dan altijd naar je leiding toe. Ze helpen je graag!