Veilig & gezond

Veiligheid

Een veilige omgeving is belangrijk, ook binnen Scouting Vorden. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen. Zowel sociale veiligheid als veiligheid tijdens activiteiten is van belang.

We maken hiervoor gebruik van een gedragscode en een protocol ongewenst gedrag. Hieronder zijn deze documenten te downloaden (PDF).

Heb je een probleem waar je niet uitkomt? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.

Gezondheid

Wanneer een lid zich inschrijft bij onze vereniging wordt er ook gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. Hierin kunnen de volgende zaken verstrekt worden: medicijngebruik, huisarts, tandarts en apotheek, ziektekostenverzekering en andere bijzonderheden. Deze informatie is met name van belang voor (zomer)kampen.

Daarnaast is het belangrijk om in ons bos (en tijdens kampen) waakzaam te zijn op enkele insecten en planten.

Teken

In ons bos en tijdens kampen is het mogelijk dat je een teek tegenkomt of zelfs een tekenbeet krijgt. In heel Nederland komen teken voor. Ze leven in struikgewas en hoog gras en ze zien eruit als spinnetjes. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán je ziek maken als de teek langer dan 24 uur op je huid zit. Het is belangrijk dat je na een opkomst of kamp zelf ook controleert op teken (met name tijdens de zomermaanden).

Als je een tekenbeet hebt
Het is belangrijk dat je een tekenverwijderaar gebruikt waarbij de kop van de teek goed vast gepakt kan worden. Dit kan goed met een puntig pincet en/of een andere tekenverwijderaar die bij de drogist of apotheek te koop is. De teek met een rechte beweging uit de huid trekken en daarna de huid ontsmetten.

Bekijk de tekenradar om te kijken hoe actief de teek op dit moment is. Bekijk ook een filmpje over teken.

Eikenprocessierups

Ook in ons bos is de eikenprocessierups aanwezig (voornamelijk rond mei, juni en juli). We proberen deze te bestrijden of geven d.m.v. linten aan op welke bomen ze zitten. Raak deze rupsen nooit aan en probeer er uit de buurt te blijven. De (microscopisch) kleine haren kunnen zorgen voor jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en irritatie aan de luchtwegen. 

Als je in aanraking bent geweest met de eikenprocessierups

Het belangrijk om de brandharen te verwijderen met plakband of kleefpleister. Daarna de huid spoelen met veel lauw water. Was de kleding die je aan had op 60 graden.

Berenklauw

De berenklauw ziet er onschuldig uit, maar kan zorgen voor rode, jeukende vlekken die overgaan in een ontsteking met zwelling en blaarvorming.

Als je in aanraking bent geweest met de berenklauw
De huid wassen met lauw water en zeep. Hou de plek daarna een week uit de zon.

 

 

Mocht je tijdens een opkomst in aanraking komen met één van bovenstaande of heb je ergens last van? Ga dan altijd naar je leiding toe. Ze helpen je graag!