Spelvisie

Bij Scouting ligt het accent op het buitenleven. Als het weer het toelaat doen we zoveel mogelijk allerlei spelen, sporten en andere activiteiten, buiten.  De verschillende activiteiten kunnen worden samengevat in het woord SCOUTS:  Samenwerken, Code en traditie, Outdoor, Uitdaging, Teamgevoel, Sport en creativiteit.

Wat Scouting anders maakt dan de meeste andere jeugdverenigingen is:

 • het aanbod van veel verschillende activiteiten,
 • het samenwerken in groepsverband,
 • toenemende zelfstandigheid.

Activiteitengebieden

Er zijn acht verschillende activiteitengebieden binnen Scouting, waarmee de programma’s worden samengesteld.

scoutingtechnieken expressiesport en spel buitenlevenidentiteit internationaal

Toelichting activiteitengebieden

 1. Uitdagende Scoutingtechnieken:
  activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren en kamperen
 2. Expressie:
  activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen
 3. Sport & Spel:
  sporten, estafettespelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen
 4. Buitenleven:
  activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer
 5. Identiteit:
  activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep
 6. Internationaal:
  activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd, internationale uitwisselingen en andere culturen
 7. Samenleving:
  activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie)
 8. Veilig & Gezond:
  activiteiten rondom voeding en veiligheid: EHBO, koken

Doorlopende leerlijn

In het Scoutingprogramma zit een opbouw van jong tot oud waarmee aangesloten wordt bij de ontwikkeling die meiden en jongens doormaken. Deze opbouw wordt de doorlopende leerlijn genoemd en omvat diverse elementen. De doorlopende leerlijn omvat de volgende elementen:

 1. Het progressiesysteem: het geheel aan insignes van alle speltakken.
 2. Leefwereld: dit element gaat over de steeds groter wordende wereld van kinderen.
 3. Jeugdparticipatie: het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over en vormgeving van hun eigen speltak.
 4. De progressiematrix: een overzicht van de invulling per speltak van de verschillende activiteiten die vallen onder de acht activiteitengebieden.
 5. Subgroepen: deze worden ingezet als een manier van samenwerken binnen de speltak.
 6. Wet & belofte: hierin wordt de basis van de manier waarop we met elkaar omgaan binnen Scouting verwoord.
 7. Afnemende begeleiding en toenemende zelfstandigheid.

Het kamperen

Kamperen is een centrale activiteit van Scouting. Het is de plek waar veel van wat je leert en vaardigheden die je ontwikkelt tot hun recht komen. Onze wekelijkse activiteiten bereiden je voor op het kamp. Elke speltak heeft zijn eigen benadering van het kamp, zoals de welpen die vaak op bivak gaan voor een lang weekend of enkele dagen in een clubhuis. De leiding zorgt voor maaltijden en vaak worden activiteiten gekoppeld aan een thema dat door het hele programma loopt.

De scouts gaan echt kamperen, meestal minstens een week op een scouting kampeerterrein met voldoende ruimte om een compleet kampement op te bouwen. Ze bouwen hun eigen keukens en tenten, en er zijn voorzieningen zoals foeragetenten, materialententen en eventueel was- en douchegelegenheden op een centrale plek.
De explorers zijn nog wat avontuurlijker en plannen expedities naar het buitenland, zoals Zweden, Duitsland of Tsjechië. Dit is een test voor hun scoutingvaardigheden, soms in luxe, soms simpeler, maar altijd een avontuur om naar uit te kijken.