Lidmaatschapsinformatie

Opkomsten

De opkomsten worden, tenzij anders aangegeven door de speltakleiding, gehouden gedurende de schoolweken.

  • Welpen: elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Scouts: elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur (van nov. t/m feb: van 14.00 tot 16.30 uur)
  • Explorers: elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
  • Roverscouts: wisselende opkomsten

Presentie/absentie

Indien scouts om een of andere reden niet kunnen deelnemen aan de opkomst, dient de leiding vooraf, uiterlijk op zaterdag voor 12.00 uur op de hoogte te worden gebracht omtrent de afwezigheid. Per speltak worden hier afspraken over gemaakt.

Verbanden

De landelijke vereniging Scouting Nederland kent een organisatorische verdeling in regio’s. De D.G.A. maakt deel uit van de regio: ”Scouting Achterhoek” en werkt daarnaast nauw samen met een onderdeel daarvan; spelteam “De Graafschap”. Hierin zitten de groepen uit: Voorst, Gorssel, Eefde, Zutphen, Warnsveld, Vorden en Lochem.

Lidmaatschapregistratie

Het lidmaatschap aan de landelijke vereniging wordt centraal geregistreerd door het Landelijk Servicecentrum in Leusden. Elke scout kan deze gegevens inzien via SOL (sol.scouting.nl). Ieder lid krijgt automatisch met enige regelmaat het verenigingsblad “Scouting Magazine” in zijn/haar brievenbus.

Financiën

De contributie bedraagt per halfjaar per persoon € 60,- (onder voorbehoud van wijzigingen). Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Alle gewone programma’s en activiteiten
  • Gebruik en onderhoud van gebouwen
  • Afdracht aan de landelijke vereniging (Scouting Nederland)

Voor deelname aan incidentele activiteiten als bivaks, weekenden, bijzondere themaprogramma’s en het zomerkamp worden aparte bijdragen vastgesteld, zodat deze activiteiten selfsupporting zijn. Eventuele batige saldi van deze activiteiten vloeien terug in de desbetreffende speltakkassen en komen zo ten goede aan de groep.

Uitschrijven

Het lidmaatschap wordt per halfjaar automatisch verlengd tenzij u d.m.v. een schriftelijke opzegging te kennen geeft het lidmaatschap van uw kind te willen beëindigen. Uitschrijven van de vereniging is mogelijk op de volgende momenten:

  1. Aan het einde van het seizoen (juni) als uw kind de eindleeftijd van de betreffende speltak heeft bereikt en overgaan naar de volgende speltak niet gewenst is.
  2. Per 31 december van het lopende jaar, na schriftelijke opzegging voor 1 december, gemeld aan de betreffende leiding.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie van betaalde contributie plaats.

De ScoutShop

De ScoutShop is de winkel die de uniformen, insignes, uitrustingen en allerlei andere scouting-artikelen levert. Het centrale magazijn bevindt zich in Leusden, waar per telefoon, post of online goederen besteld kunnen worden. Verspreid in het gehele land zijn er enkele winkels waar zelf de benodigde materialen aangeschaft kunnen worden.

Fysieke winkel
In Arnhem is er een ScoutShop (nabij NS station Presikhaaf):
Wichard van Pontlaan 114
6824 GM Arnhem
☎ 026-4455874
✉ arnhem@scoutshop.nl

Openingstijden:
Woensdag 14:00 – 17:30
Vrijdag 14:00 – 17:30
Zaterdag 09:00 – 12:00

Online webshop
Ook kun je online bestellingen plaatsen via scoutshop.nl.

Bestellen via Scouting D.G.A.
Indien meerdere goederen aangeschaft moeten worden (bijvoorbeeld bij installaties) verzamelt de leiding de bestellingen en worden de spullen in een keer aangekocht. Vooraf betalen is dan wel gewenst. Bij de leiding kunnen deze bestellingen geplaatst worden.
Daarnaast heeft de staf verschillende artikelen op voorraad waaronder een dasring, knoopjes en naambandjes.