Lidmaatschapsinformatie

Opkomsten

De opkomsten worden gehouden tijdens de schoolweken, tenzij de speltakleiding anders besluit. Dit betekent dat de welpen, scouts en explorers ongeveer 40 keer per jaar samenkomen.

  • Welpen: Elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Scouts: Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de maanden november tot en met februari vinden de opkomsten plaats van 14.00 tot 16.30 uur.
  • Explorers: Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
  • Roverscouts: Om de week op vrijdagavond.

Aan- en afmelden voor opkomsten

Als scouts om welke reden dan ook niet aan een opkomst kunnen deelnemen, is het belangrijk dat de leiding hier vooraf van op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk op zaterdag voor 12.00 uur. Per speltak worden specifieke afspraken gemaakt over de procedure voor het melden van afwezigheid.

Regionale indeling

Scouting Nederland is opgedeeld in verschillende regio’s. Onze groep, D.G.A., valt onder de regio “Scouting Achterhoek”. We werken ook nauw samen met het spelteam “De Graafschap”, waar ook groepen uit Voorst, Gorssel, Eefde, Zutphen, Warnsveld, Vorden en Lochem deel van uitmaken.

Lidmaatschapsregistratie

Het lidmaatschap van onze scouts wordt centraal geregistreerd bij het Landelijk Servicecentrum in Leusden. Leden kunnen hun gegevens bekijken via SOL (sol.scouting.nl). Daarnaast ontvangt ieder lid regelmatig het “Scouting Magazine” thuisgestuurd.

Financiën

De contributie bedraagt per halfjaar per persoon € 60,- (onder voorbehoud van wijzigingen). Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Wekelijkse programmakosten
  • Materiaalkosten (bijvoorbeeld tenten, spelmateriaal)
  • Gebruik en onderhoud van gebouwen
  • Afdracht aan de landelijke vereniging (Scouting Nederland)

Voor deelname aan incidentele activiteiten als bivaks, weekenden, bijzondere themaprogramma’s en het zomerkamp worden aparte bijdragen vastgesteld, zodat deze activiteiten selfsupporting zijn. Eventuele batige saldi van deze activiteiten vloeien terug in de desbetreffende speltakkassen en komen zo ten goede aan de groep.

Inschrijven

Vrijblijvend kennismaken

Wil je eerst vrijblijvend kennismaken met onze scoutinggroep? Vul dan het kennismakingsformulier in. Je ontvangt een persoonlijk bericht terug met meer informatie en daarna kun je drie keer vrijblijvend meedraaien met onze groep. Daarna kun je besluiten om wel of niet definitief lid te worden.

Nu kennismaken >>

Definitief inschrijven

Heb je al een aantal keer meegedraaid met onze groep en wil je definitief lid worden van onze vereniging? Download dan het inschrijfformulier en het gezondheidsformulier. Print ze uit, vul ze in, onderteken deze formulieren en lever ze in bij de teamleider van de speltak.

Nu definitief inschrijven >>

Uitschrijven

Het lidmaatschap wordt per halfjaar automatisch verlengd tenzij u d.m.v. een schriftelijke opzegging te kennen geeft het lidmaatschap van uw kind te willen beëindigen. Uitschrijven van de vereniging is mogelijk op de volgende momenten:

  1. Aan het einde van het seizoen (juni) als uw kind de eindleeftijd van de betreffende speltak heeft bereikt en overgaan naar de volgende speltak niet gewenst is.
  2. Per 31 december van het lopende jaar, na schriftelijke opzegging voor 1 december, gemeld aan de betreffende leiding.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie van betaalde contributie plaats.

De ScoutShop

De ScoutShop is de winkel die de uniformen, insignes, uitrustingen en allerlei andere scouting-artikelen levert. Het centrale magazijn bevindt zich in Leusden, waar per telefoon, post of online goederen besteld kunnen worden. Verspreid in het gehele land zijn er enkele winkels waar zelf de benodigde materialen aangeschaft kunnen worden.

Fysieke winkel
In Arnhem is er een ScoutShop (nabij NS station Presikhaaf):
Wichard van Pontlaan 114
6824 GM Arnhem
☎ 026-4455874
✉ arnhem@scoutshop.nl

Openingstijden:
Woensdag 14:00 – 17:30
Vrijdag 14:00 – 17:30
Zaterdag 09:00 – 12:00

Online webshop
Ook kun je online bestellingen plaatsen via scoutshop.nl.

Scouting D.G.A. webshop

In onze D.G.A. webshop voor leden kun je gemakkelijk producten online bestellen én betalen.
De bestelling kun je tijdens reguliere opkomsten ophalen op ons clubhuis (we verzenden de bestellingen niet).

In deze webshop kun je terecht voor groepsartikelen zoals t-shirts, groepsdag, groepsinsignes.

Daarnaast kun je ook onder andere een scoutfit of dasringen aanschaffen. Deze koopt de groep centraal in bij de Scoutshop en deze worden zonder meerkosten doorverkocht aan de leden. Het voordeel hiervan is dat men geen verzendkosten hoeft te betalen en dat bestelde producten klaar worden gelegd op het clubhuis voor de leden.