Installatie

Wie nieuw is bij scouting of naar een andere speltak overgaat, wordt na ongeveer twee maanden geïnstalleerd bij de eigen speltak. Voor de installatie worden er twee momenten in het jaar georganiseerd. Voor aanvang van het installeren wordt er contact opgenomen met ouders omtrent de datum en de aanschaf van het scoutfit (uniform/blouse). Zodra een lid geïnstalleerd is, mag hij of zij namelijk het scoufit met de bijbehorende insignes en das dragen.

De installatie is het officiële moment van toetreding tot een speltak. De nieuwe (of overgevlogen) scout legt dan de belofte af door de leiding na te zeggen. De inhoud van de belofte is in de hele wereld gelijk. Vlak voor het installeren krijgt de nieuwe scout de blouse aan. Tijdens het installeren wordt het installatieteken opgespeld en ontvangt de scout zijn of haar das. Vanaf dat moment behoort de nieuwe scout volledig tot de groep. Aangezien de installatie een feestelijk moment is, worden ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zussen en andere belangstellenden uitgenodigd. Na de installatie volgt een kort informeel samenzijn met alle belangstellenden onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas ranja.

Vanaf het moment van installeren wordt van een scout verwacht dat hij of zij tijdens iedere scoutingopkomst het uniform draagt, tenzij anders aangegeven door de speltakleiding.